АТЕСТАТИ/ СВІДОЦТВА 

АТЕСТАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005)

(Національне агенство з акредитації України - НААУ)

Atestat NAAU 

 

СВІДОЦТВО ПРО АТЕСТАЦІЮ 

на проведення робіт у сфері та поза сферою поширення державного метрологічного нагляду відповідно до Галузі атестації

(Головна організація метрологічної служби - ДНДІЛДВСЕ)

 

ЛІЦЕНЗІЯ 

на придбання, зберігання, знищення, використання прекурсорів 

(Державна служба України з контролю за наркотиками)

L-prekursory 

 

ДОЗВІЛ 

на роботу із збудниками ІІ групи патогенності

(Головне управління Держсанепідслужби у Полтавській області)

dozvil 2 

 

ДОЗВІЛ 

на роботу із збудниками ІІІ-ІV груп патогенності

(Головне управління Держсанепідслужби у Полтавській області)

dozvil 3-4 

 

ДОЗВІЛ 

на роботу із збудниками ІІІ-ІV груп патогенності

(на роботу з генетично модифікованими організмами і рекомбінантними молекулами ДНК)

(Головне управління Держсанепідслужби у Полтавській області)

dozvil 3-4 PCR 

 

ДОЗВІЛ 

застосування шкідливих небезпечних речовин 1,2,3 класу небезпеки, а також аміаку

(Головна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України)

Dozvil toksichny