АТЕСТАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

(Національне агентство з акредитації України - НААУ)

Atestat NAAU 

 

 

 

УПОВНОВАЖЕННЯ

для цілей державного контролю за видами (напрямами) лабораторних досліджень (випробувань)

(Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів)

Наказ Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 01.04.2019 р. №250

"Про відповідність акредитованої лабораторії критеріям уповноваження" 

 (Наказ від 16.04.2019 р. №330 ПРо внесення змін до Наказу №250)

ЛІЦЕНЗІЯ 

на придбання, зберігання, знищення, використання прекурсорів 

(Державна служба України з контролю за наркотиками)

 

 

ДОЗВІЛ 

застосування шкідливих небезпечних речовин 1,2,3 класу небезпеки, а також аміаку

(Головна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України)

Dozvil toksichny