Регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби в Полтавській області

Правовий статус: юридична особа

Організаційно-правова форма: державна організація (установа)

Код ЄДРПОУ:   00703173

Види діяльності за КВЕД-2010: 71.20 Технічні випробування та дослідження; 75.00 Ветеринарна діяльність.

Зона обслуговування: Полтавська область

 

   Історія   

Діагностична служба на Полтавщині існує вже понад 100 років і відіграє важливу роль в житті регіону (детальніше ...).

 

   Сфера діяльності 

У сферу діяльності лабораторії входять :

 • охорона території області від занесення с територій інших держав або з карантинної зони збудників інфекційних хвороб тварин;
 • профілактика і діагностика інфекційних, інвазійних та незаразних хвороб тварин;
 • підвищення кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини лабораторій шляхом організації і проведення семінарів та стажувань;
 • впровадження в практику досягнень ветеринарної медицини;
 • відбір зразків (детальніше ...);
 • випробування сировини та готових харчових продуктів за показниками якості та безпечності (детальніше ...);

 • контроль здоров'я тварин щодо особливо небезпечних хвороб (детальніше ...).

 

   Компетентність

 • В усіх структурних підрозділах впроваджена система менеджменту відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (детальніше ...).  
 • З метою підтвердження компетентності пройдено процедуру акредитації (детальніше ...).
 • Проведення зовнішніх та внутрішніх аудитів.
 • Періодичний зовнішній та внутрішній контроль якості проведення випробувань.  

 

    Персонал

 • Наявність кваліфікованого персоналу - співробітники, які проводять випробування, мають повну вищу освіту, що відповідає профілю діяльності.
 • Високий рівень майстерності, підтверджений періодичною участю в програмах міжлабораторних перевірянь.
 • Постійна участь співробітників в навчаннях (в т.ч. закордонних), семінарах, нарадах, презентаціях.

 

   Методи

Методи проведення випробувань/ досліджень, що використовуються лабораторією : 

 • є сучасними;
 • викладені в офіційних національних  та міжнародних методиках;
 • здатні досягти високої точності та достовірності результатів;
 • пройшли оцінку придатності (валідацію) в лабораторії.

 

   Обладнання

 • Використання обладнання, що здатне досягти необхідної точності.
 • Проведення періодичних калібрувань та внутрішніх перевірок працездатності устаткування. 

 

   Реактиви

 • Використання сертифікованих стандартних зразків та тест - систем, якісних  реактивів та витратних матеріалів.
 • Контроль якості при після надходження в лабораторію.
 • Систематичний вибір та оцінка постачальників. 

 

   Приміщення

 • Створено умови для приймання різноманітних видів зразків, проведення випробувань, а також проведення навчально-практичних семінарів та конференцій. 
 • Вжито відповідні заходи для запобігання проведення несумісних робіт та контролю доступу до приміщень.
 • Постійно проводиться моніторинг стану виробничих приміщень.