17-19 листопада 2014 р. на базі Регіональної ДЛВМ в Полтавській області Центром підготовки персоналу "ПРИРОСТ-Академія" ТОВ "КПЯ "СИСТЕМИ" 

проведено навчання за програмою "Менеджмент якості лабораторій" (лектор - Бєлов Ю.П.). 

Учасники навчання - директор та завідувачі відділами РДЛВМ в Полтавській області, а також директори та відповідальні за систему упраління районних ДЛВМ Полтавської області

В ході навчання, зокрема, опрацьовані наступні теми :

  • застосування стандартів менеджменту якості ISO 9000, 9001, 9004;
  • вимоги стандарту  ДСТУ  ISO/IEC 17025:2006;
  • процесний підхід в системі менеджменту лабораторії;
  • інтегровані системи менеджменту;
  • розробка документації системи менеджменту;
  • внутрішні аудити систем менеджменту відповідно до стандарту  ISO 9011:2011. 

 Для закріплення матеріалу за кожною темою відпрацьовані практичні роботи.